Our privacy policy

Smart Farm on AS Dimediumi kaubamärk. Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates 18.09.2020.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot, sh artiklite lugemine, teenuste tellimine või Smart Farmiga e-maili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Smart Farmi poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused sh uudiskirjad.

Kolmas isik on AS Dimediumi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub SmartFarm kasutajale teenuseid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Smart Farm kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

kasutaja nimi ja e-posti aadress – kontaktivormi kasutamisel või e-kirja saatmisel;

veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli jms. abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Smart Farm kasutab isikuandmeid:

kasutajale teenuse osutamiseks ja tootepakkumiste tegemiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest sündmustest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

SmartFarm kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on AS Dimediumi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub SmartFarm kasutajale teenuseid.

Smart Farm kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi

veebilehe majutust

veebilehe kasutusstatistika analüüsi

sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi

raamatupidamistarkvara kasutamist

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab SmartFarm kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Dimedium AS säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Dimedium AS rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele

nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist

nõuda isikuandmete töötlemise piiramist

nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@smartfarm.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Dimedium AS meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.