28.04.2022

Alta Cow Watch Klubi avaüritus - päev täis taaskohtumisrõõmu ja uusi teadmisi

8. aprillil toimus Tartus Alta COW WATCH Klubi avaüritus jälgimissüsteemi kasutavatele Eesti piimafarmidele.

ACW Klubi erikülalisena astus üles Alta Genetics Inc. rahvusvaheline premier-klientide mentor Lorin Grams, kellega arutlesime muuhulgas aktiivsusgraafiku lugemise, süsteemi abil indlemise avastamise ning karja ja gruppide söömismustrite teemadel.

Eestis, kus hiljuti avaldatud DG Agri statistika põhjal lähevad iga päev lüpsile Euroopa Liidu kõrgeima piimatoodanguga (!) lehmad, on Alta Cow Watch süsteem olnud kasutusel 3,5 aastat. ACW nutiandurid koguvad infot lehma aktiivsuse, söömuse ja indlemise kohta ning jälgimissüsteemilt saadavat infot saame kasutada loomade tootlikkuse ja farmi kasumlikkuse tõstmiseks.

Lorin Grams koos Eestis ACW jälgimissüsteemi kasutavate farmide esindajatega.
Tore oli taas tuttavate nägudega silmast silma kohtuda!

Varasemate ACW teadmiste täiendamine ja uute ammutamine kulges meeldivas seltskonnas linnutiivul. Gramsi juhtimisel peatusime pikemalt kõigil kavas olnud teemadel ja tõime praktilisi soovitusi farmi igapäevatöö ja juhtimise tõhustamiseks. Mõned nopped vestlusringist:

  • Alta Cow Watch grupi söömisgraafiku jälgimine võimaldab teha teadlikke söötmisotsuseid: lihtsate kuid teadlike muudatustega saame tõsta karja söömust ja piimatoodangut.
  • Lehmal langeb piimatoodang tavaliselt 1-2 päeva pärast esimest ACW tervisehoiatust. Seetõttu on oluline hoiatusele kiirelt reageerida ja looma kontrollida.
  • Grams soovitas hoolikalt jälgida lehmi, keda ei tunnistata tiinuskontrollil tiineks. Kas loom on innelnud? Mis põhjusel on ta jäänud seemendamata?

 

Samuti seadsime ühiselt mõtteid edasisteks jätkuüritusteks, et ACW süsteemi võimalusi ja süsteemist saadavat infot veelgi paremini kasutama õppida.

Järgmiste kohtumisteni!

Võta meiega ühendust
*
*
*

Veendu, et sisestatud kontaktandmed on õiged!