Karjahaldus

Smart Farm koondab enda alla maailma juhtivad karjahaldustarkvarad.

Intelligentne karjahaldustarkvara võimaldab teil oma karja efektiivselt ja nutikalt juhtida. Loomade monitoorimine, nende andmete põhjal otsuste langetamine, kitsaskohtadega aegsasti tegelemine ning stabiilselt tervikpildi nägemine teeb teie karja tulusaks, hoiab loomad terved ning hõlbustab teie tööd.

Võta meiega ühendust