Aretusmaterjal

Alta Genetics omab pikka ajalugu aretuse ja geneetika vallas. Mõistes Sinu farmi individuaalseid vajadusi ja eesmärke,  pakutakse sobivaid ja tulevikkuvaatavaid lahendusi.

Alta südameasjaks on lisaväärtuste toomine oma koostööpartnerite farmidesse. Usaldusväärsete suhete loomine ning mõõdetavad ja reaalsed tulemused edendavad Sinu farmi kasumlikkust. 

Tippgeneetika maksimaalsete viljakustulemustega loob Sinu farmile uut väärtust. Lisaks on Altal lahendusi, et saaksid saavutada parimaid tulemusi jätkusuutlikult.

Eduka ja tootliku karja üks võtmesõnu on Alta - 4 - Sündmuse lehm. 

Alta 4 - Sündmuse lehm elab rahulikku ja õnnelikku elu. Tal on laktatsiooni kestel vaid 4 sündmust:

  • FRESH – äsjapoeginud
  • BRED – seemendatud
  • PREG – tiineks tunnistatud
  • DRY – kinnijätmine

Alta 4 - Sündmuse lehma elus puuduvad tagasilöögid. Kulukad ja aeganõudvad probleemid, mis toovad alla karja kasumlikkust. Tal ei esine mastiiti, longet, põletikke ja teisi haigusi ega tiinuse katkemist. Tema terve olek tõstab karja kasumlikkust.

Kari kus on 4 - Sündmuse lehmad ei põhjusta alatasa peavalu ja kulu loomade ravile. Sellise karja piimatoodang on stabiilne ja ootuspärane.

Kui soovite oma karja rohkem 4 - Sündmuse lehmasid, valige geneetilises plaanis Tootlik Iga (TI). See valik ei tähenda üksnes pikema eluaega lehmasid vaid ka terveid ja haigustele vastupidavaid loomi. PL valik geneetilises plaanis suurendab tõenäosust, et teie karjas on suurel hulgal 4 - Sündmuse lehmi. Kõrge PL näitajaga lehmadel on vähem mastiiti ja teisi haiguseid, seda terve laktatsiooni kestel.

4 - Sündmuse lehmi aitavad sinu karja juurde tuua ka teised Alta kõrge kvaliteediga tooteid nagu RumiLife Cal24, Alta COW WATCH, SCCL Colostrum. Lisades juurde ka Alta nõustamisteenused saad oma piima- ja veisekarjale pakkuda parimat.

Võta meiega ühendust