Alta GPS

Alta GPS annab sulle täieliku kontrolli oma karja geneetilise plaani ja strateegia üle, tagades kasumlikud tulemused.

Sinu investeeringud geneetikasse peaksid olema tulevikkuvaatavad. See tähendab kohandatud geneetilist plaani ning aretusstrateegiat, mis on rakendatud maksimaalsete tulemuste saavutamiseks.

Töö koos Alta esindajaga Kasutades Alta GPSi tagab komplekse lahenduse ja investeeringute maksimaalse tasuvuse. See võimaldab:

  • Panna paika oma vajadustele kohandatud aretuse eesmärgid
  • Valida oma eesmärkidest lähtuvalt seemenduspull
  • Oma karjas enda kohandatud plaani rakendamist
  • Koostada seemendusplaan sinu karjas olevatele loomadele, hoidmaks samal ajal kontrolli all inbriidingut
  • Hinnata ja reastada lehmad ning mullikad vastavalt oma geneetilisele plaanile ning viia ellu strateegilisi aretusotsuseid
  • Monitoorida oma investeeringute tasuvust ning prioriteete fookuses hoida

Samuti monitooritakse karja geneetikat ja oodatud paranemine on iga järglaste põlvkonnaga selgelt näha. Alta GPS loob karajasisese lehmade indeksi, mis põhineb sinu kohaldatud geneetilisel plaanil ning tuvastab parimad loomad. See võimaldab teha edasiviivaid strateegilisi otsuseid aretuses.

Võta meiega ühendust