08.12.2021

Intervjuu Muuga PM OÜs: mis on muutunud pärast Alta COW WATCHi kasutuselevõttu?

Muuga PM OÜ piimafarmis on multifunktsionaalne jälgimissüsteem Alta Cow Watch kasutusel olnud alates 2019. aasta kevadest. Esmalt said nutiandurid kaela 90 mullikat ja alates käesoleva aasta aprillist kõik lehmad. Lisaks on farmis juba enam kui kolm aastat kasutusel olnud karjahaldustarkvara DairyComp 305. Farmi loomakasvatusjuht Siim Siiman kirjeldab, mis on olnud nende jaoks kõige olulisemad muutused, mis süsteemi kasutuselevõtuga on kaasnenud.

Kõige suurem muutus mullikate puhul oli see, et kui varasemalt ei saanud mullikaid õigeaegselt tiineks, siis pärast acw kasutuselevõtmist olukord paranes.

Paneme andurid juba 2-3 innatsüklit enne seemendamist kaela. Eelnevalt püüame innad kinni, et osata inda oodata. Inna tuvastamine läks ca 25% paremaks.

Lehmade seisukohalt kõige suurem muutus oli, et lisaks aktiivsusele näeme nüüd ka mäletsemist, passiivsust ja söömist. See on olnud suureks abiks haigete loomade kiirel jälile saamisel.

Kõige paremini joonistuvad meil välja kolimastiidid – äkiline aktiivsuse, mäletsemise ja söömise langus ning passiivsuse tõus. Selliseid juhtumeid on meil alates aprillist olnud päris mitu, kus platsil polnud midagi näha, aga arvuti abil saime kiiresti jälile ja kohe tegutseda.

Kuna meil on ventilaatorid ainult ootealal ja laudas neid pole, oli suvel väga hästi näha, kuidas loomade söömine kuumal perioodil langes. Seda sai näha ka piima koguselt, mis läks kombinaati. Saime kinnitust faktile, kuidas kuumastress loomi mõjutab.

Dairy Comp on meil aastast 2018. Kohe, kui mullikatele tulid Cow Watchi andurid, tegime kohe ka ühilduvuse ära. DC võtab andmed Cow Watchist kokku ja paneb ka lüpsiplatsi andmed ühte kohta. Dairy Compist näeme nii aktiivsust, mäletsemist, söömust kui ka piima.

Tihtipeale ongi aktiivsuse ja mäletsemise langus seotud ka piima langusega. Siis ongi hea ühest kohast jälgida, kas on tegu ainult aktiivuse langusega või on ka piim seal taga.

 

Kuna DC on meie farmis olnud juba üle 3 aasta, siis on meil tekkinud juba päris suur andmebaas, mille põhjal lähevad andmed järjest usaldusväärsemaks. Selle põhjal on lihtsam teha ka juhtumisalaseid otsuseid.

Dairy Compi protokollid teevad nii farmijuhataja kui ka veterinaari elu lihtsamaks. Süsteem ütleb ette, mida nad peavad mingil päeval tegema. Samamoodi on ta suureks abiks grupeerimiste, värkimiste ja teiste rutiinsete asjade tegemisel.

Varasemalt sünkroniseerisime kõiki loomi, aga nüüd pärast Cow Watchi tulekut me enam massilist sünkroniseerimist ei tee. Sünkroniseerime ainult vastavalt vajadusele, kui loom ei ole näidanud inda välja. Selliseid loomi on kuu jooksul alla 10. See on meie jaoks üks olulisi võite nii majanduslikult kui ka looma heaolu seisukohalt. Vähem nõelaga torkimist loomadel.

Võta meiega ühendust