01.07.2021

Kaiu farmi 4-sündmuse lehm nr 255 purjetab uljalt edu kursil!

Eelmisel kevadel tutvustasime teile Kaiu farmis elavat 4-sündmuse lehma nr 255. Enam kui aasta hiljem on ta endiselt edukas. Meenutame, mida tähendab 4-sündmuse lehm.

Kui vaatate mistahes lehma kaarti DairyComp’is või muus karjahaldusprogrammis, näete 4-sündmuse lehma puhul laktatsiooni vältel vaid 4 peamist sündmust:

FRESH – äsjapoeginud
BRED – seemendatud
PREG – tiineks tunnistatud
DRY – kinnijätmine

Oma teist laktatsiooni alustas lehm nr 255 edukalt, tuues 2020. aasta märtsis ilmale pullvasika, kel isaks AltaEXPLOSION. Kaks kuud peale poegimist seemendati lehma AltaHAWTHORNiga, kellest ta esimesest korrast tiineks jäi. Tiinus sujus probleemideta ja teise laktatsiooni toodang oli 14 997 kg.

Ka kolmas laktatsioon, mis lehm nr 255-l hetkel pooleli on, algas edukalt. 2021. aasta veebruaris tõi meie staar ilmale terve pullvasika. 52. laktatsiooni päeval seemendati teda pulliga AltaVARNISH, kes on ühtlasi Alta CONCEPT Plus* seemenduspull. AltaVARNISH ei vedanud lehma nr 255 alt – hetkeseisuga on daam taas tunnistatud tiineks. Oma elu jooksul on lehm nr 255 alati tiinestunud esimesest seemendusest, seda juba neljal korral.

Lisaks on lehm nr 255 kolmandal laktatsioonil endiselt tubli piimalehm: tema toodang on enam kui kümnel päeval ületanud 70 liitrit!

Igal laktatsioonil on lehm nr 255-le tehtud tavapärast värkimist kolm korda, seni on ta need läbinud probleemi leiuta. Haigusjuhtumeid ei ole tal esinenud ühelgi laktatsioonil. Soovime lehmale nr 255 pikka nähtamatu lehma iga Kaiu farmis!

*Alta CONCEPT Plus märgis näitab, et pulli tiinestuvus on 2–5% keskmisest tiinestuvusest parem.

Võta meiega ühendust