19.04.2021

Kuidas vähendada drastiliselt vasikate ravivajadust?

Jake Vermeer juhib Kanadas 600-pealist piimafarmi Vermeer’s Dairy Ltd. Farmi arendamiseks ja tõhususe tõstmiseks kasutatakse alati uusimaid tehnoloogiaid. Videoloos räägib Jake Vermeer oma perefarmi toimimisest, tulevase piimalehma elu alguse olulisusest ja sellest, kuidas neil on õnnestunud vähendada kuni 10-päevaste vasikate ravi vajadust 26 protsendilt 4 protsendini.

Lüpsame 40-kohalisel lüpsikarussellil 3 korda päevas ja keskmiselt 38 liitrit lehma kohta. Piima keskmine rasvasisaldus on 4,2-4,3%. Tiinusmäär on umbes 25%. Usalduslik koostöö Alta Genetics’iga on farmil olnud juba alates 1994. aastast. Koostöö kasuks Altaga oleme otsustanud seetõttu, et head spermat saab küll igalt poolt, aga Altal on suurepärane klienditugi.

Aretatud tippklassi genotüübiga mullikad saavad anda oma maksimumi ainult siis kui nad saavad tugeva stardi kohe algusest peale. Et vasikad saaksid esimese 60 päeva jooksul võimalikult tugevaks kasvada, anname neile maksimaalselt energiat ja hoiame neid võimalikult loomupärastes tingimustes. Selleks joodame vasikatele pärast esimest elupäeva ternespiima. Meie tulemused on väga head.

Oleme oma farmis suured andmefännid. Poolteist aastat tagasi hakkasime vastsündinud ja võõrutatud vasikaid kaaluma ja registreerima ravimisi. Sisestasime andmed oma karjahaldustarkvarasse. Kui saime olukorrast ülevaate, küsisime endalt, kuidas saame seda paremaks muuta? Meie vabapidamislaudas tegutsemine imiteerib seda, kuidas vasikas vabas looduses käitub. Automaatjootur on hea näide sellest, kuidas vasikad loomulikul teel toituvad. Karjamaal olev vasikas ei käi ema juures 2 korda päevas ega joo korraga 2-3 liitrit. Ta käib mitmeid kordi päevas ja joob korraga väikese koguse. Automaatjootur võimaldab vasikal loomupäraselt käituda. Teiseks – lehm ei lõpeta ternespiima tootmist pärast esimest päeva. Vasikas käib ema juures ternest ehk üleminekupiima joomas 6-8 päeva. Seepärast on peale esimest elupäeva ternese jootmine meile ideaalne lahendus.

Joodame vasikatele sünnijärgselt 3 liitrit kvaliteetset CCT ternespiimapulbriga rikastatud ternespiima. Teine jootmine on järgmise lüpsi ajal, kus ta saab jälle 3 liitrit rikastatud ternest. Peale kaht esimest ternespiimakorda hakkame vasikatele jootma CCT-ga rikastatud üleminekupiima kuni 7. päevani. Seadsime endale eesmärgi – vaatame, kas saame paremad kaaluiibed, võõrutuskaalud, varajasemad seemendusvanused ja kõrgema esimese laktatsiooni toodangu. Usume siiralt, et kõik väikesed detailid mõjutavad suurt pilti.

Hakkasime eksperimenteerides ja katsetades vasikatele peale esimest elupäeva üleminekupiima jootma ja see on nende tervisele väga hästi mõjunud. Vasikad on tugevamad ja tervemad, nad on eluks hea stardi saanud. Üleminekupiima jootmiseks segame iga 2 liitri pastöriseeritud piima hulka 75 g CCT ternespiimapulbrit. See seguneb suurepäraselt ega moodusta klompe. Joodame vasikale üleminekupiima 2 korda päevas. Jätkame üleminekupiimaga 7. elupäevani, andes vasikale kauemkestva immuunsuse. Seejärel läheme täispiima peale. See tekitab vasikate soolestikus keskkondlike bakterite eest kaitsva kihi 7 päevaks.

Oma farmis jälgime väga hoolega 60 päeva keskmist kaaluiivet. Enne kui üleminekupiima jootmisega alustasime, jälgisime 100 vasikaga gruppi, kelle kaaluiive oli keskmiselt 710 g päevas. Keskmine kaaluiive tõusis 770 grammini päevas. Kogutud andmete põhjal näeme, et eelnevalt raviti 26% kuni 10-päevaseid vasikaid. Pärast üleminekupiima kasutuselevõttu langes kuni 10-päevaste ravi saavate vasikate arv 4 protsendini. See on väga suur langus.

Grupisulus registreerime kuivaine söömust. Nägime kuivaine söömuse tõusu võõrutuse eel. Meil on hea meel, et vasikate võõrutus ja üleminek täisseguratsioonile kulgeb valutult. See kinnitas meile, et üleminekupiima jootmine peale esimest elupäeva aitab. Nad ei vaja enam nii palju ravi. Märgatavalt vähenes kõhulahtisuste ja kopsupõletike arv. Meie farmi jaoks on tõeliselt oluline jälgida andmeid, püüdes parandada juurdekasvu ja võõrutuskaalu. Samuti on meile looma heaolu seisukohalt oluline, et me nüüd ravime vähem ja kasutame vähem antibiootikume. Tehes väikeseid samme farmi korralduse parandamiseks, avaldavad need hiljem suurt mõju ja muudavad farmi aina enam jätkusuutlikumaks.

Usun siiralt, et kahe aasta pärast toodavad esimesed üleminekupiima saanud loomad esimesel laktatsioonil rohkem piima ja on tervemad. Saame jälgida ka seda, millise tulemuse annab vasikaeas üleminekupiima kasutamine laktatsioonile ja lehma elule meie farmis.

Vasikalaudas jalutades näeme nüüd terveid vasikaid. Ma ei näe enam kõhulahtisusi ega kopsupõletikke nagu varem. See on minu jaoks loomade heaolu seisukohalt väga oluline. Me ei süsti ega kasuta antibiootikume enam nii tihti kui varem. See on meile oluline just ajastul kus tarbijale on tähtis toidu kvaliteet ja päritolu.

CCT ternespiimapulbri abil saadud üleminekupiima kasutamisega tugevdame loomade tervist. Andmed on küll olulised, aga minu jaoks on tähtis ka see, et laudas ringi kõndides näen terveid vasikaid, kellest sirguvad kiiresti pika tootliku eaga 4-sündmuse lehmad.

Tulevikku vaadates pean meie farmi jaoks üheks kõige põnevamaks osaks meie jätkuvat koostööd Alta Geneticsiga. Väärtustame seda väga kõrgelt. Kuulume oma valdkonnas top 5% hulka ja nihutame piire edasi. Alta on meile oluline partner ja usaldame järgmiste väljakutsete ületamisel alati nende nõuandeid.

Minu suurim kirg on kasvada ja olla oma äris parim. Minu ülim eesmärk on anda see edasi järgmistele põlvedele. Ootan tulevikult, et ühel päeval jalutavad minu lapsed läbi nende lautade ja saavad osa parimast, mida need lehmad anda suudavad.


Vaata lähemalt - ternespiima kasutamine pärast 1. elupäeva