Smart Farm toruventilatsioon

Toruventilatsioon kohandub iga farmi vajaduste ja tingimustega. Smart Farm toruventilatsioon sobib kasutamiseks igat tüüpi farmides, nii puhkealal, lüpsiplatsil, kui ka vasikaaedikus

Toruventilatsiooni eelised:

  • lgale laudale kohandatud ventilatsioonisüsteem
  • Pidev värske õhu juurdevool
  • Torud ei ummistu ning on praktiliselt hooldusvabad
  • Ventilatsioon on ühtlase tõhususega nii toru alguses kui lõpus
  • Täisvõimsusel töötades vahetab toruventilatsioon tunnis õhu kuni 14 korda

Tõhus ventilatsioon aitab ennetada kuumastressi teket ning vähendada õhuniiskust ja mikroobide levikut. Samuti peletab tõhus õhuvool kärbseid ja muid loomadele stressi tekitavaid putukaid ning vähendab ammooniumi ja muude kahjulike gaaside hulka õhus.

Paigaldusprotsess: 

1.    Lauda vajaduste ja tingimuste kaardistamine
2.    Toruventilatsiooni optimaalseima paigutuse arvutamine ja planeerimine
3.    Ventilatsioonisüsteemi tootmine vastavalt konkreetse farmi ventilatsiooni plaanile
4.    Ventilatsioonisüsteemi paigaldus laudas

INFOLEHT

Võta meiega ühendust