Alta COW WATCH: investeering, mis viib farmi tulemused uutesse kõrgustesse

Esimene samm loomade sigivus- ja tervisenäitajate parandamiseks on paika panna eesmärgid.

Alta Cow Watch jälgimissüsteem lihtsustab seatud eesmärkide poole liikumist – andurid jälgivad karja 24/7, andes varakult teada lehma indlemisest või terviseprobleemist. Süsteem koostab põhjaliku ülevaate nii iga lehma kui loomagrupi kohta ning võimaldab karja näitajaid ajas jälgida ja analüüsida. 

Paranda sigivusnäitajaid

Peamised edutegurid, mida farmis sigivuse osas jälgida, on innaavastusmäär (%), tiinestumise protsent ja keskmine tiinusmäär (%).

Farmi minimaalne innaavastusmäära eesmärk võiks olla 70%. Selleni aitab ACW nutiandurite süsteem tänu loomade pidevale jälgimisele ka jõuda. Lisaks innaavastusmäärale paraneb karja tiinestumise protsent ja keskmine tiinusmäär.

Reaalsed andmed 3000-pealisest piimafarmist, milles ACW on kasutusel olnud 1 aasta:

1% parem tiinusmäär karjas tähendab 4 päeva vähem mittetiinust. 4 söötmispäeva maksumus lehma kohta on umbes 24 eurot. Parandades karja tiinusmäära näiteks 3%, võib 500-pealise karja söötmispäevade arvelt säästa 36 000 eurot.

Vähenda seemendus- ja aretuskulusid

Inna õigeaegne avastamine aitab vähendada kulutusi nii sünkroniseerimisvahenditele, aretusmaterjalile kui mittetiinete loomade söötmispäevadele.

Sünkroniseerimisskeemides soovitatud (presynch + ovsynch) süstide arv kuni esimese sundseemenduseni on tavaliselt 5–6 süsti. Ühe süsti keskmine hind on umbes 1,57 eurot, seega kujuneb kogu skeemi maksumuseks keskmiselt 8–9 eurot looma kohta.

ACW jälgimissüsteemi abil presych skeemi (2 süsti) keskel loomuliku inna avastamine ja looma õigeaegne seemendamine toovad farmerile arvestatava rahalise kokkuhoiu: sünkroniseerimisskeemi pole vajalik edasiste süstidega jätkata ning süstide arv ja sundseemenduse määr vähenevad oluliselt kogu karjas.

Vähenda ravikulusid

Alta Cow Watch süsteem avastab varakult muutused looma käitumises ning annab neist märku. Nii on võimalik algavate terviseprobleemidega tegeleda enne kui need kujunevad tõsisteks ja kulukateks haigusteks.

Loomadel, kelle kohta annab süsteem kinnisperioodil madala söömuse ja mäletsemise hoiatuse, esineb tihti terviseprobleeme ka poegimisjärgselt. Süsteemilt saadud hoiatused kinnisperioodil aitavad farmeril teha ennetavaid tegevusi poegimisjärgsete ravikulude vältimiseks.

Kuvatõmmis süsteemist: ülevaade karja üldseisust. Vaid ühe klikiga kuvatakse loomad, kes vajavad tähelepanu.

Tõhusta tööaega

ACW süsteem jälgib lehmi automaatselt, seega ei pea inimene loomi pidevalt kontrollima.

Keskmiselt vähendab süsteem farmipersonali tööaega 10% ehk 8-tunnise tööpäeva kohta jääb igal karja eest vastutaval inimesel üle 48 minutit muudeks tegevusteks. Nädalas teeb see kokku 4 tundi, mille vältel teha muid farmi tööd tõhustavaid tegevusi!

ACW investeeringu tasuvuse arvutamine

Alta Cow Watch süsteemi investeeringu tasuvuse periood sõltub farmi edutegurite hetkeseisust: mõni farm teenib investeeringu tagasi 9 kuuga, teisel võib selleks kuluda 1,5 aastat.

Investeeringu tasuvuse arvutamisel võetakse arvesse kogu lüpsikarja tervisenäitajaid ja haigusjuhte, näiteks:

  • kliinilised ketoosid
  • metriidid
  • libediku paigaltnihkumised
  • kliinilised poegimishalvatused
  • mastiidid (uued juhud kuus)
  • seedehäired
  • päramiste peetused
  • lonked
  • surmad

Kõikide haigustega kaasneb rahaline kulu ja saamata jäänud tulu, mida ACW jälgimissüsteem aitab tänu haiguste varajasele avastamisele vähendada.

Investeeringu tasuvuses rehkendub välja ka loomade hulk, kes tänu ACW süsteemi hoiatustele ja farmeri kiirele reageerimisele võiksid jääda karja piima tootma. Samuti kajastuvad arvutuses loomad, kes hukkuksid, kuid lihaks müümisel tooksid farmile siiski tulu.

Alta COW WATCH nutiandurite kohta loe lähemalt SIIT.

Oma farmi tulemusnäitajate põhjal arvutatud Alta Cow Watch investeeringu tasuvust küsi Smart Farmi esindajatelt.

 

Võta meiega ühendust