Miks on tõhus ventilatsioon farmis oluline?

Ventilatsioonisüsteem ei ole luksus, vaid ülioluline investeering, mis võib farmi kasumlikkust märkimisväärselt tõsta. Süsteemi toimimise põhimõtteid ja väärtust mõistes saad teha teadlikke otsuseid, mis tõstavad karja ja farmi kasumlikkust.

Royal de Boeri ventilatsiooniekspert Huw Jones soovitab igal farmil esitada endale küsimus: Kui tihti ja millise võimsusega peaksid minu lauda ventilaatorid töötama?

Vastust sellele ei ole lihtne leida, sest ventilatsioon mõjutab farmi mitmel tasandil – lisaks õhu kvaliteedi parandamisele aitab tõhus ventilatsioonisüsteem reguleerida lauda temperatuuri, vähendada kuumastressi ja luua lehmadele mugavat elukeskkonda.

Taastootmine: Näiteks on ventilatsioon otseselt seotud loomade sigivus- ja tiinestumistulemustega. Vähene õhuvool ja kõrge õhuniiskus võivad põhjustada kuumastressi, mis omakorda vähendab tiinestumise määrasid ja suurendab embrüote kaotuse riski. Hästi planeeritud ventilatsioonisüsteem aitab laudas hoida õhukvaliteeti optimaalsel tasemel ning vähendada sigivusprobleemide tekke riski. Head tiinestumis- ja taastootmistulemused suurendavad omakorda karja suurust ja parandavad farmi tootmistulemusi.

Piimatoodang: Lehmade piimatoodang on suuresti seotud sellega, millises keskkonnas loomad elavad. Ebapiisava ventilatsiooniga laudas võib õhk olla kehva kvaliteediga ning sisaldada liigselt saasteaineid, samuti tõuseb liiga palavas ja niiskes laudas risk kuumastressi tekkeks. Kõik need tegurid vähendavad aga nii piimatoodangu mahtu kui kvaliteeti. Tõhusa ventilatsioonisüsteemiga laudas tunnevad lehmad end mugavalt, on tervemad ning neil esineb vähem stressi. Tänu sellele on ka piimatoodang suurem ja kvaliteetsem.

Lonked: Ebatõhusa ventilatsiooniga laudas on õhk tihti niiske ja soe, soodustades bakterite levikut ja sõrahaiguste teket. Sõrahaiguste ja longete sagenemine viitavad kaudselt ventilatsiooniprobleemidele, mis mõjutavad lehmade tervist ja farmi üldist kasumlikkust.

Kuumastress: Kuumastress on Eesti farmides levinud probleem, mis kimbutab piimatootjaid eriti tõsiselt palavatel suvekuudel. Kuumastressis lehmadel langeb söömus ning nad ei kipu pikali heitma ja puhkama, seetõttu langeb ka nende piimatoodang. Kuumastressi leevendamiseks ja lehmade tõhusaks jahutamiseks soovitame paigaldada lauta ventilaatorid, mis tagavad värske liikuva õhu – nii aitad loomadel säilitada optimaalset kehatemperatuuri ja ennetada toodangu langust.

Farmi majanduslik edukus on suurel määral seotud sellega, kui tõhus on lauda ventilatsioonisüsteem. Investeering kvaliteetsesse ventilatsioonisüsteemi ei paranda vaid lehmade heaolu ja toodangut, vaid tagab ka farmi jätkusuutliku ja kasumliku toimimise.

Võta meie tiimiga ühendust - aitame panna kokku ventilatsioonisüsteemi, mis vastab täpselt sinu farmi vajadustele ja võimalustele!

Võta meiega ühendust