Bioret Agri pälvis maineka EuroTier tunnustuse

EuroTier on maailma juhtiv loomakasvatusmess, mis juurutab ja tunnustab uuendusi põlumajandussektoris. Messi tähtsündmus on EuroTier’i innovatsiooniauhind, mis antakse välja iga kahe aasta tagant. See on ülemaailmne tunnustus tehnoloogilise innovatsiooni eest.

 Bioret Agri on korduvalt pälvinud auhindu uute seadmete kontseptsioonide eest, mis mõjutavad positiivselt piimatootmist ning parandavad loomade elu. Tänavu nopiti auhind ka EuroTier’ilt. Innovatsiooniauhindadel oli seekord üheks keskseks teemaks piimafarmide emissioonide vähendamine. Hõbemedali vääriliseks loeti Bioret Agri  toode DELTA X.

Delta X tõkestab läga tekkimist

DELTA X lahendab lägaprobleemi, tõkestades selle tekkimist. Vältides läga teket, vähendab DELTA X oluliselt ammoniaagi heitgaase ja toodab nii väärtuslikku orgaanilist ainet kui ka kontsentreeritud orgaanilist väetist, mõlemaid tasuta.

Eraldamaks need üksteisest, jagatakse jäätmed kahte faasi: vedelike kogumine ühes suunas ja tahkete ainete kogumine teises suunas.

 

Kuidas see toimib?

 •  Põrandakattesse on ehitatud kaks kanalit mis on mõlemad varustatud tugevdatud vööpõhise eraldussüsteemiga.

 • Iga kanali mõlemale küljele ehitatakse 3% kalded, mis suruvad jäätmed kanalitesse raskusjõu või kraapimise teel.

 • Kaks pöörlevat rihmaratast ajavad aeglaselt ja pidevalt ringi kanalite põhjadele paigaldatud pikirihmasid.

 • Ülemine vöö kannab tahket sõnnikut läbi lauda, hoone lõpus asuva ladustamisaugu poole.
 • Tagastamise ajal kannab alumine vöö uriini hoone teise otsa poole, kus see suubub ladustamisauku ja kust saab selle pikaajaliseks ladustamiseks välja pumbata.

 

 

Delta X eelised

 • Uriini kiire eraldamine sõnnikust võimaldab sellel kohe drenaažisüsteemi ja välihoidlatesse voolata. Õhuga kokku puutumata ei segune see sõnnikuga ja vähendab ammoniaagi heite teket seeläbi 70%
 • Lauda põrand on kuivem
 • Puudub ebameeldiv ammoniaagilõhn ja sellega kaasnevad hingamisteede probleemid
 • Lehmadel ja töötajatel on parem ja kergem hingata
 • Paranenud tootlikkus ja vähem kroonilisi seisundeid
 • Sõnniku kvaliteet on parem ning sellel on suurem metaniseerimise, kompostimise või laotamise potentsiaal. Eelseisev uuring kinnitab farmi paranenud süsinikubilanssi - CO2 emissioon lehma kohta aastas on kvantitatiivselt vähenenud
 • Kui töödeldud vedelad jäätmed on kontsentreeritud, lähevad need tagasi põllukultuuride lämmastiku biostimulaatoriks. See on tasuta ja orgaaniline
 • Kahes olekus jäätmeid hinnatakse sõnniku laotamise strateegias kõrgemini. Nii tahket kui vedelat vormi saab tarnida optimaalsel ajal, lähtudes põllukultuuride vajadustest. Samuti on võimalik saavutada suurem täpsus.

Sünteetilise lämmastikväetise, laudast väljuva õhku paiskamata dilämmastikoksiidi ja sõnniku metaaniheite vähenemise kombinatsioonis, on planeedi kogukasu hinnanguliselt umbes 3–4 tonni CO2 lehma kohta aastas. See on suurepärane uudis piimatootjatele, kes on globaalse soojenemise arutelus üha suurema surve all.

 

Esimesed seadmed paigaldatakse järgmisel aastal

DELTA X kontseptsiooni aastatepikkune uurimine ja arendamine on viinud viie patendi kehtestamiseni Prantsusmaal ja välismaal. Prototüüp kinnitati GAEC DU BUISSON piimafarmis (Abbaretz, Prantsusmaa) tegelikes töötingimustes.

DELTA X on ametlikult müügil alates aprillist 2021 ning samal aastal paigaldatakse esimene seade Hollandis. Kaks järgmist DELTA X seadet plaanitakse paigaldada Prantsusmaale. Üks neist renoveeritud lauta aastal 2021 ja teine aastal 2022 uude 220 lüpsilehmaga piimafarmi.