CAL24™ – ainulaadse koostisega bool piimalehmadele kaltsiumitaseme tõstmiseks

Subkliiniline hüpokaltseemia võib tihti jääda märkamata, sest selle sümptomid ei ole nii tõsised kui kliinilise hüpokaltseemia puhul. Siiski võib see jäädavalt mõjutada lehma tervist ja tootlikkust: söömus ja lihasvõime vähenevad, tekkida võivad päramiste peetus, mastiit ja libediku paigaltnihkumine.

Tõhusaks abivahendiks subkliinilise hüpokaltseemia ennetamisel on RumiLife®CAL24™ poegimisjärgne kaltsiumilisand piimalehmadele. Erinevalt teistest kaltsiumiboolidest, mis lahustuvad lehma organismis kiiresti ega paku seetõttu pikemat kaitset subkliinilise hüpokaltseemia ennetamiseks, sisaldab CAL24 suukaudselt manustatav kaltsiumibool kaht hõlpsasti omastatavat kaltsiumivormi: kiiresti vabanevat kaltsiumkloriidi ja pikaajaliselt vabanevat merevetikatest pärinevat kaltsiumi.  

Õigeks kasutamiseks manustage lehmale kohe pärast poegimist kaks booli – need katavad poegimisjärgsel perioodil ennetavalt lehma kaltsiumivajaduse.

 

Subkliiniline hüpokaltseemia ja CAL24

Subkliiniline hüpokaltseemia pole äsjapoeginud lehmade puhul sugugi harv nähtus: arvatavasti kannatavad pooled teie lehmadest poegimisjärgselt selle all. Ravita jäämise korral võib alguse saada probleemide jada, mis kujutab ohtu piimatoodangule ja sigivusele. Lisaks võib ravita jäänud subkliiniline hüpokaltseemia tuua kaasa põhjaliku ravi vajaduse ja seega suuremad ravikulud. CAL24 kaltsiumiboolid aitavad neid kulutusi ära hoida.

Video: CAL24 aitab ennetada subkliinilise hüpokaltseemia tõttu tekkivat majanduslikku kahju

Lisaks on CAL24 lihtsam kasutada kui teisi kaltsiumiboole, sest tänu pikale toimeajale saab seda manustada ühekordselt: kohe pärast poegimist kaks booli korraga.  Nii kaob vajadus 12 tundi hiljem sama lehm uuesti üles otsida, eraldada ja talle booli manustada!

Video: CAL24 boolid aitavad vältida mitme manustamiskorraga kaasnevat segadust ja stressi

CAL24 SOOVITUSLIK KASUTUS

a) Manustage üks pakend (2 booli) vahetult pärast poegimist.

b) Boole võib manustada ka pärast kaltsiumisüsti. Lisakaltsiumi andmiseks manustage üks pakend (2 booli) 2-3 tundi pärast süstimist. Söödalisandit võib manustada ainult alates esimestest poegimisilmingutest kuni 48 h möödumiseni poegimisest.

CAL24 pikema toimeaga tagab Calmin – seda aeglaselt vabanevat kaltsiumiallikat saadakse merevetikatest ja selle kaltsiumkarbonaat on looma jaoks lihtsalt omastatav. CAL24 on ainus kaltsiumibool, mis seda sisaldab: lehma kaltsiumitase püsib stabiilsena 24 tundi ja enamgi.

Video: CAL24 boolidel on pikem toimeaeg kui teistel kaltsiumiboolidel

CAL24 sisaldab ka D³-vitamiini ja magneesiumi. D³-vitamiin on vajalik kaltsiumi maksimaalseks imendumiseks ning koos magneesiumiga aitavad need teie lehmal reguleerida kaltsiumi omastamist.

Video: Calmin, kaltsiumkloriid, D-vitamiin ja magneesium CAL24-s

CAL24™ oma äsjapoeginud lehmade rutiini lisades võite nautida stressivabamat elu: ühe lehmaga ei pea tegema toiminguid mitmel korral ja lehma kaltsiumivajadus on poegimisjärgsel perioodil kaetud.

Küsige lisa oma Alta esindajalt, et panna paika plaan 4-sündmuse lehmade tervise ja produktiivsuse tagamiseks!