coloQuick ternespiimahaldur

Hästi organiseeritud ternespiima jootmine on võtmetähtsusega loomade tugeva immuunsuse kujunemisel ja nakkushaiguste ennetamisel. Antikehade kogus ternespiimas on määrava tähtsusega tulevase piimalehma tervisele, massi-iibele, poegimisvanusele ja piimatoodangule.

Lehmade ternespiima kvaliteet võib olla kõikuv ning see omakorda mõjutab immuniseerimistulemusi. Ka vasika võime ternespiima osakesi omastada väheneb pärast sündi kiiresti – isegi kui hea ternespiim on olemas peab vasika korraliku immuunsuse tagamiseks seda talle söötma kohe peale sündi.

Nendest asjaoludest tulenevate riskide maandamise lahenduseks on kvaliteetse ternespiima sügavkülmutamine ja selle kontrollitud sulatamine. coloQuick on parim lahendus ternespiima käitlemisele. Colouicki iga osa on valmistatud sihipäraselt, testide tulemustel ja sadade piimatootjate tagasisidel põhinevalt.

coloQuicki on lihtne kasutada:

  • Kvaliteetset ternespiima hoitakse sügavkülmas ja võetakse välja siis, kui vasikas sünnib.
  •  Külmutatud ternes soojendatakse ca 25 minuti jooksul sõltuvalt ternespiima kvaliteedist ja sügavkülmiku temperatuurist.
  •  Ternespiima joodetakse vasikale kõige sobivamal temperatuuril.
  •  Lehma lüpstakse siis, kui see sobib lauda töökorraldusega.
  • Ternespiima antikehade sisaldust mõõdetakse refraktomeetriga ja hinnatakse selle kvaliteeti.
  • Ternespiimakotid täidetakse kvaliteetse ternespiimaga ja külmutatakse.

ColoQuick ternesehalduri käsitlemine on lihtne ja mugav igale farmitöötajale, väldib inimlikke eksimusi, säästab aega ja aitab kontrollida piimafarmi kõige olulisemat alustala – vasikate kvaliteetset jootmist.

INFOVOLDIK

Võta meiega ühendust