Geneetika abil karja viljakuse parandamine

Õnnestunud karjaaretuse eelduseks on viljakad emasloomad. Seetõttu on oluline tagada rohkem tiinuseid nii praegu kui ka tulevikus. Järgnevalt toome välja, kuidas saate geneetika abil karja viljakust parandada ja taastootmisnäitajaid tõsta.

1. Tagage rohkem tiinuseid juba täna

Kui soovite tõsta tänastest viljastamistest tiinestunud lehmade arvu, peaksite pöörama tähelepanu kasutatava sperma kvaliteedile. Alta CONCEPT PLUS hindamisviis näitab väga täpselt, milline on iga pulli võimekus lehma tiinestada. Olenemata sellest, kas kasutate praegu spermakõrres tavaspermat, suguselekteeritud või lihaveise spermat – CONCEPT PLUS märgisega pullide seast leiate just enda farmile sobiva pulli.

CONCEPT PLUS on usaldusväärne viis pulli sigivuse hindamiseks, sest andmed põhinevad suurtes Põhja-Ameerika piimafarmides tehtavatel reaalsetel tiinuskontrollidel. Hindamisel arvestatakse ka teiste teguritega: seemendamiste arv, kuu/hooaeg, seemendustehnika ning seemenduskoodid.

  • CONCEPT PLUS DxD

Hea tiinestuvusega pull tagab tavasperma puhul 2–5% parema tiinestumise.

  • CONCEPT PLUS 511

Hea tiinestuvusega suguselekteeritud pull tagab võrreldes keskmise tiinestuvusega suguselekteeritud pulliga 4–9% parema tiinestumise.

  • CONCEPT PLUS BxD

Hea tiinestuvusega liha- ja piimatõugu pull tagab võrreldes piimakarjades kasutatava keskmise tiinestuvusega lihatõugu pulliga 2–5% parema tiinestumise.

Alta CONCEPT PLUS 511 hinnang on kõige täiuslikum, ajakohasem ja usaldusväärsem viis pulli sigivuse hindamiseks. Allolevas tabelis näete, milliseid näitajaid hindamisel arvesse võetakse.

2. Tagage viljakam tulevikukari

Kvaliteetse sperma kasutamine aitab küll tagada rohkem tiinuseid täna, kuid lehmade viljakuse tõstmine ning üldiselt viljakama karja kasvatamine nõuab geneetilist lähenemist.

Tütarde tiinusmäär (DPR), mullikate tiinusmäär (HCR) ning lehmade tiinusmäär (CCR) on kolm peamist määra, mida tuleks geneetiliselt viljakama karja loomisel silmas pidada. Oma karja taastootmisplaanis ühe või mitme määra rõhutamisega liigute viljakama karja loomise suunas.

Tütarde tiinusmääraga märgitakse numbriliselt, mitu tiineks tunnistamata lehma tiinestuvad iga 21-päevase ajavahemiku kestel. Kui pulli DPR on 1,0, tähendab see, et tema tütardel on võrreldes teiste karjaliikmetega 1% suurem tõenäosus 21-päevase ajaakna sees tiinestuda. Iga DPR-i lisapunkt = 4 tiineks tunnistamata päeva vähem.

HCR ja CCR näitavad mullika või lakteeriva lehma võimekust viljastuda. Kui kummagi määra puhul on isa väärtus 1,0, tähendab see, et tema tütarde tiinestumise tõenäosus on 1% suurem kui 0,0-väärtuselise isaga lehmadel.

Siin on näide väga heade taastootmisnäitajatega 1500-pealisest piimafarmist. Esimese laktatsiooni lehmad on isa DPR-i järgi jaotatud kvartiilidesse. Selgelt nähtub, et kõrge DPR-iga pullidel sünnivad tütred, kes tiinestuvad paremini ja kiiremini.

1. laktatsiooni lehmad Lehmade arv Keskmine isa DPR Tegelik tiinusmäär
DPR-i top 25% 174 2,3 27
DPR-i alumine 25% 137 -1,1 20
Erinevus   3,4 7

Rohkem tiinuseid praegu ja tulevikus

Õigeid valikuid tehes saab geneetika abil tõsta karja viljakust ja parandada taastootmisnäitajaid. Selle tagamiseks tasub silmas pidada kaht sammu:

1. Kasutage oma karja tiinestumise parandamiseks CONCEPT PLUS pulle

2. Mõelge varakult tulevikule ja tagage geneetiliselt hea emasloomade viljakus

 

Küsige CONCEPT PLUS pullide kohta lisa Dimediumi aretusspetsialistilt.

Võta meiega ühendust