Kuivad sõrad = tugevad sõrad

Sõraprobleemid ja lonked on üks piimafarmi suuremaid kuluallikaid, mis mängib looma tootliku eluea pikkuses väga olulist rolli. Sõrgade tervis saab alguse keskkonnast, kus lehm igapäevaselt viibib. 

Bioret Agri Magellan isekuivenev aktiivne põrandakate sõnnikukäikudesse ja lüpsiplatsi ootealale on tõeline revolutsioon, mis on pärjatud mitmete auhindadega nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. 

Magellan elastne ja vastupidav naturaalkummist põrandakate tagab hea loomatervise ja parema üldise heaolu, ennetades libisemist ja ebakindlust ning vähendades sõra- ja jalapatoloogiaid. Sõrad püsivad kuivad, väheneb üldine õhuniiskus ja ammoniaagi emissioon ning paraneb soojus- ja heliisolatsioon.

  • Libisemisvastased nagad kindlaks jalgealuseks
  • Kitsad kanalid pealispinna surve leevendamiseks ja äravoolu tekitamiseks
  • Mediaankanalid paremaks õhutuseks ja vedelike ärajuhtimiseks
  • Pikikanalid vedelike hoiustamiseks

Magellan aktiivne põrandakate vähendab oluliselt niiskuse hulka sõrgade ümber ning võimaldab õhu juurdepääsu sõrgade interdigitaalsele piirkonnale.

Trügimine, libisemine ja ebamugavad asendid betoonpõrandal põhjustavad sõrgade ja liigeste vigastusi. Isekuiveneval paksust kummist pinnal tunnevad lehmad end kindlalt, on hea kehahoiakuga ja naudivad loomulikku liikumisvabadust. Libisemishirmu puudumine muudab lehmad enesekindlamaks ja nende innad on selgemini märgatavad.

Pikenda oma loomade tootlikku eluiga ja säästa ravikuludelt!

Loe lisa