Smart Farm pakub Eesti farmidele terviklikku ventilatsioonilahendust

Kas tootlike ja tervete piimalehmade pidamiseks piisab vaid õhust ja armastusest? Tõenäoliselt on see võrrand siiski mõnevõrra mitmekesisem, kuid värske õhk, hästi ventileeritud ruumid ja tähelepanu loomade suhtes on oluline osa eduka piimakarjapidamise ABC-st.

Piimalehmade tootlikkus ja produktiivse eluea pikkus sõltub loomade elutingimustest ja heaolust. Jõudluse suurendamiseks tuleb seega pühenduda eelkõige loomade füsioloogilistele ja käitumuslikele vajadustele. Üheks olulisimaks neist on kliima, mida on võimalik moodsate ventilatsioonisüsteemidega hõlpsalt mõjutada.

Farmi ventilatsioonisüsteemi ülesandeks on:

 • Viia hoonest välja kahjulikud gaasid, nagu süsinikdioksiid ja ammoniaak
 • Juhtida hoonest välja loomade poolt eraldatav soojus
 • Jahutada loomi
 • Kuivatada õhku farmis, eelkõige põrandaid

Täiskasvanud lehma kehalt aurustub keskmiselt 12 liitrit vett päevas. Mida kõrgem on lehma toodang, seda kiirem on tema ainevahetus ja seda suurem ka tema poolt toodetud soojuse ja veeauru hulk. Õhutemperatuuri tuleb alati vaadelda koos õhuniiskusega. Külmastress tekib madalal temperatuuril siis, kui niiske laudaõhk takistab karvkatte isoleerivat toimet. Talvel eraldub looma väljahingatavast õhust umbes kümme liitrit vett. Külmaperioodil peab farmis õhk vahetuma minimaalselt 4 korda ööpäevas. Silmas tuleb pidada ka seda, et suvel hingavad lehmad välja isegi üle 30 liitri vett päevas. Eestis, kus keskmine suhteline õhuniiskus on suvel umbes 50-60%, on kriitiliseks piiriks 25°C. Sellisel juhul ei ole loomad enam võimelised tekkiva soojushulgaga ise hakkama saama, neil võib tekkida kuumastress ja nende söömus, toodang ning sigimisnäitajad langevad märgatavalt.

Näide farmist: Lüpsiplatsi ootealal oleme ka -13°C välistemperatuuriga mõõtnud +25 kraadi.

Soe õhk moodustab lehma nahapinnale karvade vahele nähtamatu kile, mis ei võimalda kehalt sooja eraldumist. Õhu ventileerimise üks olulisi eesmärke on see kile piisava õhu vooluga kuni 5m/s eemaldada. Kasvava õhuniiskuse korral tekib laudas ka patogeensete mikroorganismide levikuks soodne keskkond. Nii kanduvad haigused ühelt loomalt teisele. 

Õhu kvaliteet laudas peab olema hea eelkõige seal, kus lehmad viibivad kõige rohkem – puhkealal.

 • Lamamine 12-14 tundi | Pikali heitmine 11 korda
 • Söömine 4-6 tundi | Söömas käimine 9-14 korda
 • Mäletsemine 7-10 tundi
 • Lüpsil käimine 2-3 korda
 • Aeg sotsiaalseks suhtlemiseks

HUVITAV FAKT
Sööda seedimisel vabaneb lehma organismis hulk soojust. 630 kg kaaluv lehm, kelle päevatoodang on 31 kg, eraldab umbes sama palju soojust kui 15 elektripirni, mille võimsus on 100 W. 100 lehma korraga ootealal võrduks seega 1500 elektripirniga, mis toodaks 150 kW soojust. Lehmade jaoks muudaks see ootealal viibimise ebameeldivamaks ning ilma kompetentse ventilatsioonisüsteemita oleks oht kuumastressi tekkeks suurem.

Smart Farm teeb kogu Baltikumis koostööd maailma ühe juhtivama ventilatsioonilahenduste tootjaga Ventec 

Kanada ettevõte on pühendunud tipptasemel ventilatsioonilahenduste pakkumisele juba 25 aastat. Venteci uuenduslikud ventilatsioonilahendused on väga tõhusad, patenditud ja vastupidavad ning vähendavad loomadel temperatuurimuutustest tingitud stressi, haigusi, vigastusi ja karjast väljaminemist.

Smart Farm toob maailma tippteadmised ventilatsioonist Eesti piimafarmidesse. Pakume terviklahendust, mis hõlmab endas farmi auditit, ventilatsiooni projekteerimist, simulatsiooniprojekti ja lõplikku paigaldust. 

Auditi käigus kaardistame hetkeolukorra farmis:

 • Loomade käitumine
 • Õhukiirus ja temperatuur lehmade puhkealal, lüpsi ootealal, lüpsiplatsil, poegimisalal ja mujal
 • Hetkel olemasoleva ventilatsioonisüsteemi kaardistus
 • Temperatuuride kõikumised sõltuvalt loomade liikumisest
 • Õhuvoolu mõjutavad hoone eripärad

Kui ehitise ja loomade vajadused on kaardistatud, saame juba hea ettekujutuse, milline süsteem teie karja tervise ja ohutuse tagamiseks kõige parmini sobida võiks. Ventec spetsialistid analüüsivad teie farmi andmeid ja pakuvad välja optimaalseima ventilatsioonilahenduse. Plaan sisaldab õhuvoo mõõtmistega simulatsiooni, mis parandab ventilatsiooni tõhusust ja optimeerib kulusid. Süsteemi kuluefektiivne toimimine on meie jaoks alati üks peamisi eesmärke.

Ventilaatorid CYCLONE 360 ja CYCLONE PLUS

Iga Cyclone 360 ventilaator on varustatud temperatuurianduriga. Cyclone Plus ventilaatorid on võimalik tööle panna Venteci Agri Console automaatikaga. Cyclone Plus töötab nii horisontaalselt, kui kui ka 30-45° nurga all. Lisana saab loomade parimaks jahutamiseks Cyclone Plus ventilaatoritele juurde lisada veesprinklerid. Nende abil saame loomi veel paremini jahutada, juhtides kehalt liigse soojuse vee aurustumisega kiiremini ära.

POLYMAT kardinad

Lisaks ventilaatoritele saab farmi keskkonda parandada õigete kardinatega. POLYMAT soojad õhuga täidetud kardinad lasevad loomulikult valgusel hoonesse tulla. Loomulik valgus, päikesepaiste ja värske õhk võimaldavad luua välistingimustele võimalikult sarnase keskkonna, vältides samas äärmuslikke temperatuure, liigset niiskust ja tuult. 

Polymat kardinad on varustatud automaatikaga, mis võtab arvesse nii välis- kui sisetemperatuuri. Vastavalt tuule suunale avatakse või sulgetakse kardinad. Koos Venteci automaatse äratõmbesüsteemiga kõrvaldab Polymat hoonetest peaaegu kogu niiskuse, tagades samal ajal suurepärase õhuringluse ning tervisliku ja vaikse keskkonna. Vaata VIDEOT SIIT

SMART FARMI LAHENDUSED

 1. Ventilatsiooni olukorra kaardistamine – puhkealal, lüpsiplatsi ootealal, vasikalaudas jne.
 2. Ventilatsiooni projekti koostamine
 3. Ventilatsiooni simulatsioon arvutis
 4. Võimalikud lahendused   

Võta meiega ühendust ja leiame Sinu farmi jaoks koos parima lahenduse!