Ternespiima kuldne standard – 4-sündmuse lehma täiuslik algus

Kanada ettevõte SCCL on maailma suurim ternespiimapulbri tootja, kes on loomaarstide ja teadlastega pühendunud parima ternese väljatöötamisele juba 25 aastat. SCCLi Calf Choice Total (CCT) ternespiimapulbrit iseloomustab teaduspõhisus, tõhusus, ohutus ja puhtus – midagi pole välja võetud ja midagi pole juurde lisatud.

Tänapäeva hea geneetikaga vasikad väärivad vaid parimat ternespiima. Tugev algus eluks annab tulevasele piimalehmale võimaluse saada kõrgetoodanguliseks produktiivseks  loomaks. Ternespiim  on vastsündinud vasikale elutähtis toitainete allikas, millel on teaduslikult tõestatud oluline mõju kaaluiibele, söödaefektiivsusele, praakimismäärale, esmapoegimise vanusele ja tuleviku piimatoodangule hilisemas eas.

Kolm kuni neli nädalat enne oodatavat poegimist algab lehma lümfisõlmedes antikehade tootmine. Antikehad lähevad edasi vereringesse ja sealt udarasse, kus nad kontsentreeruvad ternespiima. Parimad tingimused kinnisperioodil loovad head eeldused ternese loomiseks. Heal ternesel on roll vasika immuunsuse passiivsel ülekandumisel ja hea tervise tagamisel.

Statistiliselt teame, et kolmandiku vasikate suremuse põhjustest moodustavad soole- ja kopsuinfektsioonid. Vasikatel, kelle antikehade (IgG) sisaldus veres on alla 10 mg/ml, on 60. elupäevaks neli korda suurem suremus, võrreldes vasikatega, kelle vereseerumist leitavate antikehade (IgG) sisaldus on 10 mg/ml. Sellest tulenevalt on väga oluline, et passiivse immuunsuse ülekandumine toimuks võimalikult kiiresti, esimese kahe elutunni jooksul.

Antikehade halb imendumine, madalam kaaluiive ja söödaväärindus, kõrgem suremuse risk ja hilisem esmapoegimise vanus ning väiksem tuleviku piimatoodang = suuremad loomakasvatuse kulud.

Lehma ternese kvaliteeti mõjutavad poegimiste arv, sesoonsus, toodang, haigused jne. Antikehade imendumist vasikal mõjutab see, kui palju ta suudab juua ja kui hea on antikehade imenduvus. Kui lehm on kinnisperioodil talunud kuumastressi, ei pruugi tema vasikal antikehade imendumine kõige parem olla.  Kuidas aga ise farmis seda olukorda kontrollida saame? Selleks tuleb analüüsida tegevusi, pühendada aega ning mõelda läbi täpne ternese protokoll (jootmise aeg, ternese kvaliteet, ternese kogus, bioohutus ja hoiustamine).

Milline on teie farmi ternespiima brix väärtus (%)?

Tänapäeval loetakse heaks ternespiima kvaliteediks >25% brix väärusega ternest (50 g/L IgG) ja suurepäraseks kvaliteediks > 30% brix väärtusega ternest.

CCT ternespiimapulber on standardiseeritud täpse eesmärgi saavutamiseks. Kui ternespiim on 22-23% brix väärtusega, saab seda rikastada näiteks 25% brix väärtuseni. Kui farmis on ternese kvaliteet 25-30% brix väärtusega, ent vasikakasvatuses soovitakse veelgi paremaid tulemusi, võib ternest rikastada kuni 30% brix väärtuseni. Ternest, mille kvaliteet on suurem kui 30% brix väärtus, ei ole vaja rikastada.

SCCL on ternespiima rikastamiseks CCTga välja töötanud skeemi ja rakenduse, mis arvutab rikastamiseks vajamineva koguse lihtsasti välja. Ternese rikastamisega tõstame ka vasika vereseerumi brix väärtust, mis omakorda tõstab vasikate immuunsust.

Eesmärgiks on esimesel jootmisel anda ternest koguses, mis moodustab 10% kehakaalust ning teisel jootmisel 5% kehakaalust. Ükski uuring aga ei näita, et vasikale suuremas koguses ternese andmine oleks kuidagi kahjulik.

CCT on suurepärane ternese rikastaja ka juhul, kui lehmal ei jätku piisavalt ternest (kaksikud, kuuma-ja külmastress, esmaspoegimine). Samuti on olukordi, mil vasikad vajavad rohkem ternest, näiteks raske poegimine, niiske ja külm ilm, embrüovasikad. Uuringud näitavad, et suurema koguse ternese jootmisel vähenevad märgatavalt veterinaarkulud. Samuti lähtub uuringutest, et esimesel 4 liitri kvaliteetse ternese jootmisel elab 16% rohkem lehmi teise laktatsioonini. Joodetava ternese kogus mõjutab ka tulevast piimatoodangut. Uurimused kinnitavad, et jootes kahe liitri asemel neli liitrit ternest, toodavad lehmad esimesel laktatsioonil 955 kg rohkem piima ja teisel laktatsioonil 1652 kg rohkem piima.

Kas teie farmi ternes on piisavalt turvaline?

Kõige tavalisem on bakteriaalne saastumine. Ideaalis on ternespiimas baktereid vähem kui 100 000 cfu/ml ja koliformsete bakterite osakaal selles vähem kui 10 000 cfu/ml.

Teine väga oluline eesmärk on vältida haiguste (salmonelloos, paratuberkuloos, mastiit, mükoplasmoos, leptospiroos ja listerioos) ülekandumist vasikale. Asendades lehma ternese CCT pulbriga, vähendate haigustekitajatega nakatumise riski.

Kuidas te ternespiima käsitlete ja farmis säilitate?

Ternes tuleks jahutada võimalikult kiiresti, sest bakterite arv kahekordistub iga 20 minuti järel. Meeles tasub pidada, et bakterid võitlevad imendumise osas antikehadega. Väga hea brix väärtusega ternese mõju võib bakteritega saastumise ära „nullida“. Külmutatud ternese sulatamine peaks toimuma maksimaalselt 51° juures.

CTT ternesepulbri kasutamine peale esimest elupäeva

Uuringute tulemused on näinud, et ternesepulbri pikem manustamine parandab lokaalselt peensoole arengut ning hiljem on nendel loomadel parem toitainete imendumine, nad kasvavad jõudsamalt ning toodavad tulevikus rohkem piima. Häid tulemusi on saadud ternespiima lisamisel kahele joogikorrale päevas 14-päeva jooksul. Selline söötmine aitab vasikal üle saada madalseisust, mis võib tekkida 9.-12. elupäeva vahel. Samuti väheneb haiguste esinemine ja ravimite kasutus, paraneb kaaluiive ning suureneb energia andmine läbi vedelsööda. CCT kasutamise skeeme (peale esimest elupäeva) on erinevaid, need sõltuvad iga karja vasikate tervislikust olukorrast.

Asenda | rikasta | täienda

 • Vastsündinute suuremad ellujäämisvõimalused
 • Vähem võõrutuseelseid haigusi ja surma
 • Vähem haiguste ülekandmist
 • Kiirem kasv ja areng
 • Suurem tootlikkus
 • Parem tervis

Calf Choice Total on ternespiima KULDNE STANDARD.

Midagi pole ära võetud, midagi pole lisatud. 100% naturaalne ja kõige kõrgema rasvasisaldusega

 • Naturaalne veise ternes - koostis ei põhine vadakuvalgul ega sisalda muna
 • Kõrge immuunsus: >50 g/L IgG, lai valik antikehi
 • Kõrge ternese rasv – oluline energiaallikas, mida vasikad vajavad kohe peale sündi
 • Bioohutu ja efektiivne – vaba haigustekitajatest, kontrollitud ohutus ja efektiivsus
 • Mugav – lihtne segada (15 sekundit),  kolmeaastane säilivusaeg

Küsi nõu ja erinevaid kasutamisskeeme vastavalt oma vasikakasvatuse eesmärkidele Dimediumi kliendihalduritelt.